stavební a investiční činnost s důrazem na ekologii

Reference 2008-2014

 

AKCE 2014 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Zhotovení prozatimních el.přípojek na staveništi KJT I a 1.14 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
KJT II Jaderné elektrárny Dukovany
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.104 Jaderné 4.14 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.2 Elektrárny 6.14 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
PRUNÉŘOV  II
Montáž el.zařízení, uzemnění, hromosvodu a veřejného 07.10.2014 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
osvětlení v plynové kotelně Elektrárny Ledvice
Zhotovení el.zařízení a MaR na akci „Zkapacitnění 09.10.2014 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. Svazek obcí pro vodovody
přiváděcího řadu VDJ Háje-VDJ Chlum“ a kanalizace
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.103 Jaderné 10.14 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Jaderná elektrárna Dukovany – KJT I a KJT II část 2014 – 2015 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
chladící věže
Zhotovení el.zařízení, MaR a přenosů na akci „Zásobení 2014 – 2015 Energie – stavební a báňská  a.s. Svazek obcí VOK Mníšek
Mníšeckého regionu pitnou vodou“ pod Brdy
AKCE 2014 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD elektročásti na akci „Zabezpečení náhradního zdroje pro ÚV Březová“ 4 – 7/2014 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov VaK Karlovy Vary
Vypracování PD elektročásti na akci „ Obnova kanalizace 5.14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov Město Neratovice
Kralupy nad Vltavou, Neratovice“
Vypracování PD elekročásti na akci „ Kanalizace  a ČOV 9.14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Čakovec
Vypracování PD elektročásti na akci „Napojení 9.14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Kostelních Střimelic na vodovod regionu Jih“
Vypracování PD elektročásti ATS Hluboš 10.14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Vypracování PD elektročásti pro stanice měření čistoty 10 – 12/2014 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
ovzduší
AKCE 2013 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Zhotovení el.zařízení na akci „Nástavba hotelu Mosaic 12.12.12 až 20.5.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
House, Praha“
Zhotovení el.instalace bytu, Bachmačské  náměstí 6, 28.1.13 až 25.2.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 6
Zhotovení el.instalace na akci „Kanceláře Na Zbořenci 16, 8.2.13 až 8.3.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 2
Zhotovení el.instalace na akci „ BB C Villas (1.NP), 9.2.13 až 12.3.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Želetavská  9, Praha 4“
Zhotovení el.instalace bytu, U Tenisu 2, Praha – Košíře 28.3.13 až 21.4.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.instalace na akci „Seqway shop, 15.5.13 až 25.6.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Myslíkova 22, Praha 2
Zhotovení el.instalace 1.patra objektu  KPMG, Praha 8 8.6.13 až 6.8.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.inatalace  8.patra objektu  CUBE Office 10.6.13 až 8.7.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
center, Evropská 423/178, Praha 6
Zhotovení části elektro a MaR na akci ČOV Tmaň 1.8.13 až 18.12.13 GDF spol. s r.o.
Zhotovení el.zařízení ventilátorové chladící věže 2012 – 2013 REKO PRAHA a.s. ENEL
SO 580/1-01 Jaderné Elektrárny MOCHOVCE
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.4 – SO 581/04 5.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Jaderné Elektrárny TEMELÍN
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.3 Elektrárny 7.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
PRUNÉŘOV  II
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.102 Jaderné 15.9.13 až 30.11.13 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Zhotovení el.zařízení a hromosvodu na komíně Jaderné 1.12.13 až 30.12.13 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
AKCE 2013 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD pro územní řízení na akci „Dobrovice, 1.8.11 až 14.1.13 VÍT LEPIČ  s.r.o. VaK Mladá Boleslav
řešení kvality pitné vody-přípojka NN k AŠ99“
Vypracování PD elektročásti chladících věží č.2 a 3 2.3.13 až 28.3.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Elektrárny Prunéřov
Vypracování PD el.zařízení technologie a MaR na akci 15.2.13 až 11.3.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
„Úprava hrazení na Elektrárně Hněvkovice“
Vypracování PD technologické elektroinstalace na ÚV 18.3.13 až 17.4.13 DBD Control Systems, spol. s r.o., SČVaK
Příkrý Chotoviny-Červené Záhoří
Vypracování PD el.zařízení technologie na akci „Horní 2.6.13 až 15.7.13 VIS a.s., Praha Obec Horní Stakory
Stakory-stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice
Vypracování PD studie konceptu  řešení na akci „LEGO 2.6.13 až 19.7.13 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
CHINA – Technologie trigenerace“
Vypracování PD elektrozařízení pro KJT I a KJT II 2013 – 2014 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Jaderné Elektrárny Dukovany
AKCE 2012 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Výměna osvětlení a části el.instalace ve skladové hale 5.1.12 až 24.1.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o., Rakovník
Fy RAVOS s.r.o.
Zhotovení dvou kogeneračních jednotek  1,6MW – „T3“ 15.12.11 až 30.4.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
Instalace  ÚV Lamp pro hygienickou ochranu leteckých 15.1.12 až 8.2.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha
motorů ve Fy GE Aviation Czech
Montáž el.instalace kanceláří 6.NP objektu  Panorama 10.1.12 až 24.2.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Plaza, Praha 2
Zhotovení el.zařízení VDJ Poříčí a šachty VHS a MARS 11.3.12 až 24.5.12 VHS Benešov, s.r.o. Obec Poříčí
Zhotovení el.zařízení na BPS Kladruby 12.3.12 až 3.4.12 Conel s.r.o., Ústí nad Orlicí
Zhotovení opravy el.instalace místnosti č.113 a 114 12.4.12 až 18.4.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
v areálu ČT, Kavčí Hory, Praha 4
Zhotovení elektroinstalace bytů, Tusarova, Praha 7 2.5.12 až 29.5.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení přípojky Horní Jiřetín, kNN, ul.Mostecká, 1.6.12 až 22.6.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. Město Horní Jiřetín
pro ČOV
Zhotovení napájení reklamních log Lighthouse  Vltava, 27.7.12 až 9.8.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 7
Zhotovení el.zařízení na akci „Rekonstrukce bytů 1.7.12 až 30.8.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
ul.Šlikova 308/53, Praha 6“
Provedení elektromontážních prací při podpoře spouštění 5.9.12 až 13.9.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
zakázky CE 90 100, 4xTEDOM C1000, Minsk-Bělorusko
Zhotovení el.zařízení na akci IVF CUBE, Praha 8.9.12 až 1.10.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.zařízení na akci „Národní 15-úprava 1.10.12 až 1.2.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
společných prostor“
Zhotovení elektroinstalace bytu č.3, Tusarova, Praha 7 20.9.12 až 11.10.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Kontrola a oprava diagnostiky  vibrací chladící věže 403 10.10.12 až 19.10.12 I & C Energo a.s. ČEZ a.s.
na Elektrárně Prunéřov I
Montáž el.zařízení čerpacích stanic „Ostrava, Velká 1.12.12 až 31.12.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. AQUA INDUSTRIAL
Chuchle, Věžovaté Pláně“ s.r.o.
AKCE 2012 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD el.zařízení na akci „Skupinový  vodovod 15.12.11 až 12.1.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. VSOR Rakovník
Rakovník  jih-rozšíření“
Vypracování PD el.přípojky NN a el.zařízení technologie 30.3.12 až 16.4.12 VIS a.s., Praha Obec Bítouchov
na akci „Bítouchov, vodovod-zvýšení tlaku“
Vypracování PD rozvaděře MSB 3200A na akci QFCL 8.4.12 až 23.4.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
Sydney Austrálie
Vypracování PD na FVE – restaurace Severka o 20.5.12 až 5.6.12 STEFAN Engineering s.r.o.
výkonnosti 30kWp
Vypracování PD el.zařízení čtyř chladících věží Jaderné 1.10.12 až 1.12.12 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
AKCE 2011 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Rekonstrukce ÚV Slabce 2.1.11 až 10.1.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o. Rakovník
Rekonstrukce ATS Kounov 1.2.11 až 9.3.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o. Rakovník
Rekonstrukce ÚV Rakovník  Studánka 1.3.11 až 4.4.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o. Rakovník
Zhotovení el.zařízení ventilátorové chladící věže 2.3.11 až 6.5.11 REKO PRAHA a.s. ENEL
SO 580/1-03 Jaderné Elektrárny Mochovce
Rekonstrukce el.zařízení ÚV Horka 1.4.11 až 20.2.12 DBD Control Systems, spol. s r.o., SČVaK
Chotoviny-Červené Záhoří
Rekonstrukce el.zařízení 4.patra administrativního 30.4.11 až 11.7.11 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
objektu  CUBE Office Center Praque 6
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.11 20.7.11 až 8.9.11 REKO PRAHA a.s. ENEL
Jaderné Elektrárny Mochovce (IPREMO 41700)
Zhotovení el.zařízení chladící věže bloku 660MW 20.7.11 až 28.11.11 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Elektrárny Ledvice
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.2 8.8.11 až 8.9.11 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Jaderné Elektrárny Temelín
Rekonstrukce elektročásti akce „Rokytnice  nad Jizerou- 15.8.11 až 6.10.11 ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. SČVaK
Intenzifikace ÚV Huťský  potok
Rekonstrukce el.zařízení kanceláří v 1.NP-4.NP budovy B, 12.9.11 až 9.12.11 AA – StaŠi, s.r.o., Praha Ringier Axel Springer
objektu  A7 Office Center, Praha 7 Holešovice
Vypracování PD kNN Králův Dvůr Pod Hájem 288 1.12.09 až 14.9.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Zdice, Hroudská ulice 1.12.09 až 14.9.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
AKCE 2011 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD el.přípojky NN a el.zařízení technologie na akci „Mladá  Boleslav, Chrást – dostavba  kanalizace“ 15.12.10 až 10.1.11 GEVOS VaK Mladá Boleslav
Vypracování PD el.přípojky NN a el.zařízení technologie 15.12.10 až 10.1.11 GEVOS VaK Mladá Boleslav
na akci „Mladá  Boleslav, Bezděčín – dostavba  kanalizace
Vypracování PD el.zařízení odprašnění zauhlování  v 2.2.11 až 21.2.11 Nederman CR s.r.o.
Lovochemii
Vypracování PD el.zařízení chladících věží TVD SO 1.3.11 až 31.3.11 REKO PRAHA a.s. ENEL
580/1-03, SO 580/1-02 a SO 580/1-01 Jaderné elektrárny
Mochovce
Vypracování PD skutečného  provedení el.zapojení 31.3.11 až 15.4.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. ALBIXON a.s. Praha
ubytovny v Hostomicích
Vypracování PD pro zajištění příkonu pro budoucí ČOV 15.1.11 až 30.4.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. Město Horní Jiřetín
Horní Jiřetín, Mostecká
Vypracování PD el.zařízení na akci „Úpravna vody 20.3.11 až 9.5.11 DBD Control Systems, spol. s r.o., SČVaK
Horka – zajištění kvality vyráběné vody“ Chotoviny-Červené Záhoří
Vypracování PD skutečného  provedení FVE 550kW 29.5.11 až 17.6.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. FUSION – TEC s.r.o.
Hořovice (p.Procházka)
Vypracování PD elektročásti na akci „Přemostění Jizery 1.6.11 až 30.6.11 VÍT LEPIČ  s.r.o. Valbek, spol. s r.o.
pro rozvoj podnikatelské zóny“
Vypracování PD el.přípojky NN pro vodovod Klučenice 8.6.11 až 30.6.11 VIS a.s., Praha Obec Klučenice
Vypracování PD elektročásti pro ATS Stříbrná Skalice 8.6.11 až 30.6.11 VRV a.s., Praha Obec Stříbrná Skalice
Vypracování PD stavební a technologické 2.5.11 až 13.7.11 PIK-VÍTEK s.r.o., Praha Obec Dolní Břežany
elektroinstalace, včetně radiových přenosů dat pro stavbu Dolní Břežany „Zlepšení kvality pitné vody, dostavba  a rekonstrukce vodovod.sítě a VDJ Dolní Břežany“
Vypracování PD el.zařízení na chladících věžích č.1,2,3 a 30.6.11 až 8.8.11 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
4 jaderné elektrárny Temelín
Vypracování PD el.zařízení a ASŘTP pro ČOV a ČS 15.10.11 až 11.11.11 PIK-VÍTEK s.r.o., Praha Obec Kněževes
Kněževes
AKCE 2010 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Rekonstrukce ČOV Roztoky 1.12.09 až 20.2.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o. Rakovník
Rekonstrukce čerpací stanice Sedlčánky 1.12.09 až 14.4.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. Závlahy Přerov nad
Labem s.r.o.
Rekonstrukce ÚV Plav 2.3.10 až 20.6.10 DBD Control Systems, spol. s r.o., VaK Jižní Čechy
Chotoviny-Červené Záhoří
Rekonstrukce el.rozvodů výrobní budovy Fy MEMBER 4.7.10 až 20.8.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. MEMBER  s.r.o.
s.r.o.
Zhotovení el.zařízení na chladící věži bloku B2 20.8.10 až 5.10.10 REKO PRAHA a.s. ENEL
Elektrárny Nováky
Rekonstrukce veřejného osvětlení pro OÚ Osov 30.8.10 –6.10.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. OÚ Osov
Rekonstrukce el.zařízení dvou chladících věží elektrárny 1.9.10 až 10.11.10 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Tušimice
JIP Papírny Větřní, zpracování tetrapaku – napájení 12.10.10 až 15.1.2011 DBD Control Systems, spol. s r.o., JIP – Papírny Větřní
tetrapaku NN, část elektro Chotoviny-Červené Záhoří
BPS Kladruby – dodávka,  montáž a oživení elektročásti 2.11.10 až 15.1.2011 CONEL s.r.o., Ústí nad Orlicí BPS Kladruby
AKCE 2010 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD FVE Štětí 9.1.10 až 9.2.10 HB TECH SOLAR CZV
Vypracování PD el.přípojky a el.zařízení pro ČS Kácov 20.2.10 až 5.3.10 VRV a.s., Praha OÚ Kácov
Vypracování PD el.zařízení chladící věže Elektrárny 28.2.10 až 19.3.10 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Prunéřov
Vypracování PD el.zařízení ÚV Rokytnice 15.3.10 až 2.4.10 FER MAN Technology s.r.o., Praha SČVK Jilemnice
Vypracování PD el.zařízení VDJ Vrchhůra 10.4.10 až 5.5.10 FER MAN Technology s.r.o., Praha
Vypracování PD kNN Králův Dvůr Pod Hájem, 1.11.09 až 1.6.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
p.Vychodil
Vypracování PD Vodovod Mníšek pod Brdy – Zbraslav 25.5.10-30.6.10 VRV a.s., Praha Svazek obcí VOK Mníšek
pod Brdy
Vypracování PD el.zařízení ČS a VDJ Mukařov 29.5. až 10.6.10 GEVOS s.r.o. VaK Mladá Boleslav
Vypracování PD FVE Horní Jiřetín 3.6.10 až 30.6.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. pan Hyneš
Vypracování PD FVE Černice 3.6.10 až 30.6.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. pan Hyneš
Vypracování PD kNN Chodouň,  paní Lébrová 1.11.09 až 7.9.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD el.zařízení VDJ Karlov nový 2.8.10 až 9.9.10 FER MAN Technology s.r.o., Praha SČVK Jilemnice
Vypracování PD kNN Králův Dvůr Pod Hájem 288 1.12.09 až 14.9.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Zdice, Hroudská ulice 1.12.09 až 14.9.10 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.

2009

 

AKCE 2009 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Zhotovení el.zařízení skleníky Ostrá II 15.1.09 až 5.4.09 VÍT LEPIČ  s.r.o. Zahradnictví LITOL  s.r.o.
Montáž el.zařízení Vrtu V70 20.4.09 až 2.6.09 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o. Rakovník
Rekonstrukce el.zařízení ČOV Brandýs nad Labem 2.7.09 až 3.8.09 CONEL s.r.o., Ústí nad Orlicí VaK Zápy
Rekonstrukce úpravny vody Špindlerův Mlýn – zhotovení 15.8.09 až 5.12.09 ENVI-PUR s.r.o., Tábor SČVK Jilemnice
el.zařízení technologie a elektroinstalace
Zhotovení el.zařízení na chladící věži bloku B2

Elektrárny Nováky

15.10.09 až 10.12.09 REKO PRAHA a.s. ENEL
Připojení el.zařízení na Elektrárně Ledvice 1.10.09 až 21.10.09 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Výstavba Fotovoltaické  elektrárny 1,1MW Hořovice 1.12.09 až 30.6.10 VÍT LEPIČ  s.r.o. SUNLIFE s.r.o.

Spolupráce při projektech

AKCE 2009 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD el.zařízení chladící věže Elektrárny Ledvice 19.12.08 až 21.1.09 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Knížkovice 1.6.08 až 2.1.09 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Beroun Závodí 1.6.08 až 16.1.09 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD el.zařízení pro ČS Sibřina 2.1.09 až 23.1.09 VRV a.s., Praha OÚ Sibřina
Vypracování PD el.zařízení chladící věže ENO 25.2.09 až 8.4.09 REKO PRAHA a.s. ENEL
Vypracování PD FVE Rejkovice 7.8.09 až 7.9.09 VÍT LEPIČ  s.r.o. Ing.Štochl
Vypracování PD el.zařízení ÚV Příkrý 1.9.09 až 21.9.09 FER MAN Technology s.r.o., Praha SČVK Jilemnice
Vypracování PD kNN Měňany 1.12.08 až 1.6.09 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Trubská 1.12.08 až 5.6.09 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD el.zařízení pro ČS Hejnice 15.5.09 až 8.6.09 VRV a.s., Praha OÚ Hejnice
Vypracování PD kNN p.Šírer 3.1.09 až 25.8.09 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD el.zařízení pro Limnigrafické stanice 15.7.09 až 9.9.09 VRV a.s., Praha
Vypracování PD el.zařízení pro VDJ Úvaly jih 1.9.09 až 21.9.09 VIS a.s., Praha MěÚ Úvaly

2008

AKCE 2008 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Výstavba elektrárny 5 x 2MW Moskva ( Chimki ) 16.10.07 až 15.11.08 TEDOM Motory s.r.o., Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce elektroinstalace výrobní haly Fy ALBION

Hořovice

3.2.08 až 15.3.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. ALBION a.s. Praha
Rekonstrukce el.zařízení dvou chladících věží elektrárny

Tušimice

1.3.08 až 20.10.08 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Rekonstrukce el.zařízení čerpací stanice Troubky 1.3.08 až 2.7.08 AQUAINDUSTRIAL s.r.o., Olomouc ZELTR  s.r.o. Troubky
Elektromontážní práce na dvou kontejnerech 1100KVA 28.2.08 až 28.3.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM – VKS s.r.o.
Výstavba elektrárny 3 x 2MW Moskva ( Chimki ) 15.4.08 až 15.9.09 TEDOM Motory s.r.o., Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce el.zařízení chladící věže elektrárny

Dětmarovice

9.6.08 až 20.8.08 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Elektromontážní práce na kontejneru 1600KVA 24.5.08 až 24.6.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM – VKS s.r.o.
Zhotovení el.zařízení provozovny Fy ALBION Hostomice 1.6.08 až 20.11.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. ALBION a.s. Praha
Elektromontážní práce na kontejneru 1600KVA 22.6.08 až 22.7.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM – VKS s.r.o.
Rekonstrukce el.instalace výrobní haly Fy ALBION

Hostomice

20.7.08 až 15.12.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. ALBION a.s. Praha
Výstavba elektrárny 4 x 2MW Turgai-Petroleum

Kazachstán

8.9.08 až 1.7.09 TEDOM Motory s.r.o., Jablonec nad Nisou EXTERAN

Houston – Texas

Zhotovení el.přípojky VN 22KV a výstavba trafostanice

250KVA pro Fy Member s.r.o.

10.9.08 až 25.10.08 VÍT LEPIČ  s.r.o. MEMBER  s.r.o. Hořovice
Rekonstrukce el.zařízení ventilátorové chladící věže

DUSLO Šala

15.7.08 až 25.9.08 REKO PRAHA a.s. DUSLO Šala a.s.
Výroba 4 polí rozvodny pro motory 125 kW 1.11.08 až 6.12.08 FANS a.s., Hlinsko

Spolupráce při projektech

AKCE 2008 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD el.zařízení VDJ Červené Janovice 3.1.08 až 28.1.08 VRV a.s., Praha OÚ Červené Janovice
Vypracování PD el.zařízení VDJ Březovice 5.2.08 až 20.2.08 VIS a.s., Praha OÚ Březovice
Vypracování PD el.zařízení ČS1 – ČS5 Nové Město pod 2.3.08 až 16.3.08 VRV a.s., Praha OÚ Nové Město pod
Smrkem Smrkem
Vypracování PD ÚV Hrušovany nad Jevišovkou 10.3.08 až 10.4.08 FER MAN Technology s.r.o., Praha OÚ Hrušovany nad
Jevišovkou
Vypracování PD el.zařízení VDJ Květnice I a II 1.4.08 až 5.5.08 VRV a.s., Praha OÚ Květnice
Vypracování PD kNN Beroun 19.12.07 až 19.5.08 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Králův Dvůr – Počaply 10.1.08 až 13.7.08 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD el.zařízení vodovod Úvaly – Káranské 20.6.08 až 21.7.08 VIS a.s., Praha VaK Mladá Boleslav
řady
Vypracování PD trafostanice pro Fy MEMBER  s.r.o. 30.5.08 až 31.7.08 VÍT LEPIČ MEMBER  s.r.o.
Vypracování PD kNN Bavoryně 29.3.08 až 29.10.08 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Knížkovice 6RD 29.3.08 až 29.10.08 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.
Vypracování PD kNN Chlustina 29.3.08 až 5.11.08 VÍT LEPIČ ČEZ a.s.