stavební a investiční činnost s důrazem na ekologii

Reference 2014-2016

 

AKCE 2016 ( montáže ) Elektro Datum realizace Generální dodavatel Investor
Uzel Plzeň, 2.stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská – Ochana DK, protlačování potrubí 12/2017-01/2018 Sdružení Metrostav a.s. + OHL ž.s SŽDC
Uzel Plzeň, 2.stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská – Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici 05/2017-07/2017 Sdružení Metrostav a.s. + OHL ž.s SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice ŽST Mirošov – TS 22/0,4 kV 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, napájení přejezdů – přejezd km 3,900 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,418 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Rokycany – Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Mirošov – Příkosice, napájení přejezdů – přejezd km 8,917 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Mirošov – Příkosice, napájení přejezdů – přejezd km 9,692 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Mirošov – Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 11,398 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Mirošov – Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 12,060 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, ŽST Mirošov, přípojka VN 22kV 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Revitalizace trati Rokycany- Nezvěstice, Mirošov – Příkosice , přípojka  NN 0,4 kV zastávky Příkosice 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
AKCE 2016 ( montáže ) Voda Plyn Kanalizace Datum realizace Generální dodavatel Investor
Rokycany -Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,900 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,915 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 3,888 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 5,008 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 7,099 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Rokycany – Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Mirošov – Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Mirošov – Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
Mirošov – Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670 04/2016-08/2016 Sdružení Metrostav a.s. + Chládek a Tintěra + Edikt SŽDC
AKCE 2015 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel  Investor
Jaderná elektrárna Dukovany – KJT I a KJT II část chladící věže 2014 – 2015 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Zhotovení el.zařízení, MaR a přenosů na akci „Zásobení
Mníšeckého regionu pitnou vodou“
2014 – 2015 Energie – stavební a báňská  a.s. Svazek obcí VOK Mníšek
pod Brdy
Návrh, výroba a montáž
„Horké komory – Elektrotechnická zařízení“
2015 ZAT Příbram ÚJV Řež
AKCE 2015 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD elektročásti na VDJ Jíloviště 2015 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
Vypracování PD elektročásti pro stanice měření čistoty
ovzduší
2015 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Vypracování PD elektročásti pro stavbu v areálu
Teplárny Košice „Náhrada technologie TEKO I“
2015 TAURES Slovakia spol. s r.o.
Vypracování PD elektročásti na akci ”Přečerpávací
stanice Hostouň – stavební úpravy”
2015 VIS a.s., Praha 5 Obec Hostouň
Vypracování PD el.přípojky NN na akci „Odkanalizování
obce Stříbrná Skalice“
2015 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov Obec Stříbrná Skalice
Vypracování PD el.přípojek NN pro limnigrafickou
stanici Křižany a suchou nádrž Dubnice
2015 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
AKCE 2014 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Zhotovení prozatimních el.přípojek na staveništi KJT I a leden 14 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
KJT II Jaderné elektrárny Dukovany
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.104 Jaderné duben 14 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.2 Elektrárny červen 14 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
PRUNÉŘOV  II
Montáž el.zařízení, uzemnění, hromosvodu a veřejného říjen 14 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
osvětlení v plynové kotelně Elektrárny Ledvice
Zhotovení el.zařízení a MaR na akci „Zkapacitnění říjen 14 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. Svazek obcí pro vodovody
přiváděcího řadu VDJ Háje-VDJ Chlum“ a kanalizace
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.103 Jaderné říjen 14 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Jaderná elektrárna Dukovany – KJT I a KJT II část 2014 – 2015 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
chladící věže
Zhotovení el.zařízení, MaR a přenosů na akci „Zásobení 2014 – 2015 Energie – stavební a báňská  a.s. Svazek obcí VOK Mníšek
Mníšeckého regionu pitnou vodou“ pod Brdy
AKCE 2014 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD elektročásti na akci „Zabezpečení náhradního zdroje pro ÚV Březová“ 4 – 7/2014 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov VaK Karlovy Vary
Vypracování PD elektročásti na akci „ Obnova kanalizace květen 14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov Město Neratovice
Kralupy nad Vltavou, Neratovice“
Vypracování PD elekročásti na akci „ Kanalizace  a ČOV září 14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Čakovec
Vypracování PD elektročásti na akci „Napojení září 14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Kostelních Střimelic na vodovod regionu Jih“
Vypracování PD elektročásti ATS Hluboš říjen 14 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
Vypracování PD elektročásti pro stanice měření čistoty 10 – 12/2014 VRV a.s., Praha 5 – Smíchov
ovzduší
AKCE 2013 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Zhotovení el.zařízení na akci „Nástavba hotelu Mosaic 12.12.12 až 20.5.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
House, Praha“
Zhotovení el.instalace bytu, Bachmačské  náměstí 6, 28.1.13 až 25.2.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 6
Zhotovení el.instalace na akci „Kanceláře Na Zbořenci 16, 8.2.13 až 8.3.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 2
Zhotovení el.instalace na akci „ BB C Villas (1.NP), 9.2.13 až 12.3.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Želetavská  9, Praha 4“
Zhotovení el.instalace bytu, U Tenisu 2, Praha – Košíře 28.3.13 až 21.4.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.instalace na akci „Seqway shop, 15.5.13 až 25.6.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Myslíkova 22, Praha 2
Zhotovení el.instalace 1.patra objektu  KPMG, Praha 8 8.6.13 až 6.8.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.inatalace  8.patra objektu  CUBE Office 10.6.13 až 8.7.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
center, Evropská 423/178, Praha 6
Zhotovení části elektro a MaR na akci ČOV Tmaň 1.8.13 až 18.12.13 GDF spol. s r.o.
Zhotovení el.zařízení ventilátorové chladící věže 2012 – 2013 REKO PRAHA a.s. ENEL
SO 580/1-01 Jaderné Elektrárny MOCHOVCE
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.4 – SO 581/04 květen 13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Jaderné Elektrárny TEMELÍN
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.3 Elektrárny červenec 13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
PRUNÉŘOV  II
Zhotovení el.zařízení chladící věže č.102 Jaderné 15.9.13 až 30.11.13 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
Zhotovení el.zařízení a hromosvodu na komíně Jaderné 1.12.13 až 30.12.13 REKO PRAHA a.s. ENEL
elektrárny Jaslovské Bohunice
AKCE 2013 ( projekce ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Vypracování PD pro územní řízení na akci „Dobrovice, 1.8.11 až 14.1.13 VÍT LEPIČ  s.r.o. VaK Mladá Boleslav
řešení kvality pitné vody-přípojka NN k AŠ99“
Vypracování PD elektročásti chladících věží č.2 a 3 2.3.13 až 28.3.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Elektrárny Prunéřov
Vypracování PD el.zařízení technologie a MaR na akci 15.2.13 až 11.3.13 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
„Úprava hrazení na Elektrárně Hněvkovice“
Vypracování PD technologické elektroinstalace na ÚV 18.3.13 až 17.4.13 DBD Control Systems, spol. s r.o., SČVaK
Příkrý Chotoviny-Červené Záhoří
Vypracování PD el.zařízení technologie na akci „Horní 2.6.13 až 15.7.13 VIS a.s., Praha Obec Horní Stakory
Stakory-stavební úpravy vodojemu a čerpací stanice
Vypracování PD studie konceptu  řešení na akci „LEGO 2.6.13 až 19.7.13 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
CHINA – Technologie trigenerace“
Vypracování PD elektrozařízení pro KJT I a KJT II 2013 – 2014 REKO PRAHA a.s. ČEZ a.s.
Jaderné Elektrárny Dukovany
AKCE 2012 ( montáže ) Datum realizace Generální dodavatel Investor
Výměna osvětlení a části el.instalace ve skladové hale 5.1.12 až 24.1.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. RAVOS s.r.o., Rakovník
Fy RAVOS s.r.o.
Zhotovení dvou kogeneračních jednotek  1,6MW – „T3“ 15.12.11 až 30.4.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
Instalace  ÚV Lamp pro hygienickou ochranu leteckých 15.1.12 až 8.2.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha
motorů ve Fy GE Aviation Czech
Montáž el.instalace kanceláří 6.NP objektu  Panorama 10.1.12 až 24.2.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Plaza, Praha 2
Zhotovení el.zařízení VDJ Poříčí a šachty VHS a MARS 11.3.12 až 24.5.12 VHS Benešov, s.r.o. Obec Poříčí
Zhotovení el.zařízení na BPS Kladruby 12.3.12 až 3.4.12 Conel s.r.o., Ústí nad Orlicí
Zhotovení opravy el.instalace místnosti č.113 a 114 12.4.12 až 18.4.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
v areálu ČT, Kavčí Hory, Praha 4
Zhotovení elektroinstalace bytů, Tusarova, Praha 7 2.5.12 až 29.5.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení přípojky Horní Jiřetín, kNN, ul.Mostecká, 1.6.12 až 22.6.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. Město Horní Jiřetín
pro ČOV
Zhotovení napájení reklamních log Lighthouse  Vltava, 27.7.12 až 9.8.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Praha 7
Zhotovení el.zařízení na akci „Rekonstrukce bytů 1.7.12 až 30.8.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
ul.Šlikova 308/53, Praha 6“
Provedení elektromontážních prací při podpoře spouštění 5.9.12 až 13.9.12 VÍT LEPIČ  s.r.o. TEDOM a.s., Výčapy
zakázky CE 90 100, 4xTEDOM C1000, Minsk-Bělorusko
Zhotovení el.zařízení na akci IVF CUBE, Praha 8.9.12 až 1.10.12 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.
Zhotovení el.zařízení na akci „Národní 15-úprava 1.10.12 až 1.2.13 AA – StaŠi, s.r.o., Praha IMPACT  a.s.

reference z předchozích let